1

คู่มือสมาชิก

Download

2

อัตราดอกเบี้ย

เพิ่มเติม

3

รับชำระเงิน

QR Code

4

แบบฟอร์ม

Download

5

ระบบสอบถามคู่มือสมาชิก

คู่มือQR Code

6

โปรแกรมบัญชีรายบุคคล

คู่มือQR Code

7

การตัดสินใจสินหรับผู้บริหาร

คู่มือQR Code

8

ประธานกรรมการ

บุญยืน นวลจันทร์

ภารกิจที่ท่านผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด ได้มอบหมายให้กระผมมารับใช้ท่านในหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในความรู้สึกที่ได้รับยังคงอบอุ่นและซาบซึ้งใจซึ่งจักต้องจดจำไว้ตลอดไป ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ กระผมได้ยึดมั่นในความสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมมิเคยได้รับประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองและคนข้างเคียง ได้ดำเนินการบริหารโดยยึดหลักประโชน์ของสหกรณ์ ซึ่งจะแผ่ไพศาลให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงและขอใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนสาธารณสุขและท่านสมาชิกที่เคยให้กำลังใจสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดกระผมยังจะยึกมั่นในความดีงามและดำรงตำแหน่งด้วยความสุขจากใจจริงเพราะได้กระทำหน้าที่อย่างมีสติและก่อประโยชน์ให้กับท่านแล้ว ท้ายนี้กระผมของอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องอภิบาลท่านทั้งหลายและครอบครัวให้มีความรัก ความเจริญ มีสิ่งดีงามทุกๆ ด้านในชีวิตของท่านตลอดไป

ประณิธาน

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  "เป็นองค์การของการเงินที่มั่นคง มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม"
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน และความมั่งคง
  2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
  3. สนับสนุนบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นสมาชิก
  4. จัดสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
  5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
 • 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์

 • 1
 • 2

บริการด้านเงินฝาก

 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี)
 • เงินฝากออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี)

เพิ่มเติม

บริการด้านสินเชื่อ

 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินกู้สามัญ
 • เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ

เพิ่มเติม

สถิติสหกรณ์

1,228

จำนวนสมาชิก

537,682,639฿

ฐานะการเงิน

11,490,339฿

กำไร(ขาดทุน)

6%

ปันผล

ข่าวล่าสุด

รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเลิศ...

2561-05-28
รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเลิศ

รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ>>>ดีเลิศ<<< เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันระ...

สหกรณ์สสจ.ปจ.จัดโครงการ สหกร...

2561-05-28
สหกรณ์สสจ.ปจ.จัดโครงการ สหกรณ์สัญจร เพื่อพบปะสมาชิก รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้นับเป็นครั้งแรก ที่สหกรณ์สสจ.ปจ.จัดโครงการ สหกรณ์สัญจร เพื่อพบปะสมาชิก รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรี...

«
»

หน่วยงานต่าง ๆ

 • 1

คำนิยม

People need police, sanitation, education, fire protection, housing, public transportation. Together we are going to make Urbanus the place over the rainbow, where every person will have his dream life.

Peter Hershell

ติดต่อเรา

  sahakorn_prachin (@) pho.in.th
  037 213 205
  037 213 205
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น