ข่าวล่าสุด

«
»

ประธานกรรมการ

บุญยืน นวลจันทร์

ภารกิจที่ท่านผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด ได้มอบหมายให้กระผมมารับใช้ท่านในหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในความรู้สึกที่ได้รับยังคงอบอุ่นและซาบซึ้งใจซึ่งจักต้องจดจำไว้ตลอดไป ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ กระผมได้ยึดมั่นในความสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมมิเคยได้รับประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองและคนข้างเคียง ได้ดำเนินการบริหารโดยยึดหลักประโชน์ของสหกรณ์ ซึ่งจะแผ่ไพศาลให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงและขอใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนสาธารณสุขและท่านสมาชิกที่เคยให้กำลังใจสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดกระผมยังจะยึกมั่นในความดีงามและดำรงตำแหน่งด้วยความสุขจากใจจริงเพราะได้กระทำหน้าที่อย่างมีสติและก่อประโยชน์ให้กับท่านแล้ว ท้ายนี้กระผมของอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องอภิบาลท่านทั้งหลายและครอบครัวให้มีความรัก ความเจริญ มีสิ่งดีงามทุกๆ ด้านในชีวิตของท่านตลอดไป

ประณิธาน

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  "เป็นองค์การของการเงินที่มั่นคง มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม"
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน และความมั่งคง
  2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
  3. สนับสนุนบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นสมาชิก
  4. จัดสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
  5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
 • 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

สถิติสหกรณ์

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

1,238

จำนวนสมาชิก

 

541,736,613.10฿

ฐานะการเงิน

 

16,301,795.75฿

กำไร(ขาดทุน)

 

6%

ปันผล

1

คู่มือสมาชิก

Download

2

อัตราดอกเบี้ย

เพิ่มเติม

3

รับชำระเงิน

QR Code

4

แบบฟอร์ม

Download

5

ระบบสอบถามคู่มือสมาชิก

คู่มือQR Code

6

โปรแกรมบัญชีรายบุคคล

คู่มือQR Code

7

การตัดสินใจสินหรับผู้บริหาร

คู่มือQR Code

8

ร้องเรียนร้องทุกข์

complaint

หน่วยงานต่าง ๆ

 • 1

จำนวนผู้เข้าชม

005374
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
65
102
280
4788
707
1036
5374

IP: 54.147.142.16
15-11-2018 15:52

คำนิยม

People need police, sanitation, education, fire protection, housing, public transportation. Together we are going to make Urbanus the place over the rainbow, where every person will have his dream life.

Peter Hershell

ติดต่อเรา

  sahakorn_prachin (@) pho.in.th
  037 213 205
  037 213 205
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น