รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี่!!  

No.FileSubjectDateDownload
1 คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 26 มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด
2 เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 26 มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด
3 หนังสือ "รวมมิตร พิชิตดาว" จ.ปราจีนบุรี ปี 2561 26 มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด
4 คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
5 คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
6 เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
7 เอกสารต่างๆ เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น