ดาวน์โหลดฟอนต์

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถวิธีการติดตั้งฟอนต์ต่างๆได้ โดยการดาวน์โหลด

No. File Font Name Date Download
1 TH Baijam 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
2 TH Chakra Petch 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
3 TH Charm of AU 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
4 TH Charmonman 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
5 TH Fahkwang 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
6 TH K2D July8 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
7 TH Kodchasal 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
8 TH KoHo 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
9 TH Krub 07 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
10 TH Mali Grade6 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
11 TH Niramit AS 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
12 TH Sarabun 08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
13  
TH SarabunIT๙ (เลขไทย)
08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด
14  
รวม Font ทั้งหมด 13 Fonts
08 มิ.ย. 2560  ดาวน์โหลด

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น