รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2235 ลว 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32503

2. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 32409

3. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32540

4. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 32617

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น