รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2235 ลว 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32503

2. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 32409

3. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32540

4. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 32617

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/4200 ลว 27 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32369

2. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32395

3. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32452

4. ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 32095

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 31832

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเลขที่ 32108

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/3204 ลว 4 สิงหาคม 2560

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 32108

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น