ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรีประกาศเพยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และสาระสำคัญของสัญญาโดยมีรายการดังนี้

 1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.

 2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  - ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่อง x-rays
  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล
  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน รพ.กบินทร์บุรี หลังเก่า
  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตึกอายุรกรรมชาย

 4. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
  - ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน รพ.กบินทร์บุรี หลังเก่า
  - ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงตึกอายุรกรรมชาย

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น