รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น