ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 jobs

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ 1 มารายงานตังเพื่อปฏิบัตงาน ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30น.

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 jobs

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

สอบสมรรถนะวันที่  21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

 jobs

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

สอบสมรรถนะวันที่  27 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นต้นไป

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น