ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานฯ

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน วันที่  5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. - 12.00น.

ลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน กำกับและประเมิญผลโครงการ

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น