รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

หนังสือจังหวัดปราจีนบุรีที่ ปจ 0032/ว9066 ลว 11 ก.ค.61

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น