รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่ง

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

หนังสือจังหวัดปราจีนบุรีที่ ปจ 0032/ว1092 ลว 23 ม.ค.61

    1. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว 22 ม.ค. 61

    2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

    3. แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น