ประกาศ รายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

jobs

 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ นิติกร

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

jobs

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ นิติกร

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น