รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ หน่วยงานดีเยี่ยม ด้านคุณภาพการบริหารจัดการะบบ HDC จังหวัด

IMG_4871.JPG

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับดีเยี่ยม จากท่านรองปลัดฯ (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)  ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบประชุมทางไกล (VDO Conferรence) กระทรวงสาธารณสุข

IMG_4882.jpg

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น