การประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) 2561

รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำปีพุทธศักราช 2561
ครั้งที่ 1/2561 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
1/2561 พุธที่ 31 มกราคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560  Download
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 1/2561 Download

 ครั้งที่ 2/2561 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
2/2561 ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561  Download
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 2/2561 Download

 

ครั้งที่ 3/2561

ประชม คปสจ 032561 1 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
3/2561 ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560  Download
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่31/2561 Download

 

ประชม คปสจ 032561 1

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
4/2561 ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 4/2561

 

meeting0561 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
5/2561 พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 5/2561

 

 meeting062561

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
6/2561 จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 6/2561

 

 meeting0761 1

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
7/2561 อังคารที่ที่ 31 กรกฎาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 7/2561

 

 

 คปสจ082561

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
8/2561 อังคารที่ 31 สิงหาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 8/2561

 

 คปสจ082561

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
9/2561 อังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 9/2561

 

 qr code คปสจ ๑๘๑๐๒๙ 0001

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
10/2561 30 ตุลาคม 2561  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 10/2561

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น