รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

  

รายงานงบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

cfo OCT2560

download document

 

 

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2560

 

รายงานงบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

cfo 0260 1

download document

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น