รายละเอียดการติดต่อ

ที่ตั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

อีเมล์

info (@) pho.in.th

เบอร์ติดต่อ

037 211 626

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี
จาก HDC ณ วันที่ 18 พ.ค. 61

484,829

จำนวนประชากร

7,603

จำนวน อสม.

63.08%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

631,140

1,700,898

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

หน่วยงานหลัก

  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • กรมควบคุมโรค
  • กรมการแพทย์
  • กรมอนามัย
  • 1
  • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น