ประธานกรรมการ

mayor

สมนึก ชัยเสนา

 ภารกิจที่ท่านผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด ได้มอบหมายให้กระผมมารับใช้ท่านในหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ในความรู้สึกที่ได้รับยังคงอบอุ่นและซาบซึ้งใจซึ่งจักต้องจดจำไว้ตลอดไป

 ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ กระผมได้ยึดมั่นในความสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมมิเคยได้รับประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองและคนข้างเคียง ได้ดำเนินการบริหารโดยยึดหลักประโชน์ของสหกรณ์ ซึ่งจะแผ่ไพศาลให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงและขอใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนสาธารณสุขและท่านสมาชิกที่เคยให้กำลังใจสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดกระผมยังจะยึกมั่นในความดีงามและดำรงตำแหน่งด้วยความสุขจากใจจริงเพราะได้กระทำหน้าที่อย่างมีสติและก่อประโยชน์ให้กับท่านแล้ว

 ท้ายนี้กระผมของอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องอภิบาลท่านทั้งหลายและครอบครัวให้มีความรัก ความเจริญ มีสิ่งดีงามทุกๆ ด้านในชีวิตของท่านตลอดไป

ประณิธาน

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  "เป็นองค์การของการเงินที่มั่นคง มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม"
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน และความมั่งคง
  2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
  3. สนับสนุนบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นสมาชิก
  4. จัดสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
  5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
 • 1

ข่าวสหกรณ์

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ป...

2561-01-10
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560

เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั...

รับสมัคร ผู้สอบบัญชี ปี 2561...

2560-12-18
รับสมัคร ผู้สอบบัญชี ปี 2561

รายละเอียดคลิกที่รูปได้เลยค่ะ สามารถนำไปแปะประกาศและแนบรายละเอียดประกาศได้เลย...

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินก...

2560-11-21
โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้ (เบื้องต้น) เพื่อประกอบการกู้เท่านั้น (images/sahakorn/doc60/program-sahakor...

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ....

2560-06-02
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 10/2559 (1-31สิงหาคม 2559)

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมา...

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ร...

2560-06-02
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 9/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

  ประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เรื่อง รับสมัครสมาชิ...

«
»

>> ดาวน์โหลดเอกสาร (แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการต่างๆ)

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น