ข่าวล่าสุดของเรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2561-12-12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

2561-12-12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพ...

เอกสารตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

2561-11-20

การตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 3 ระบบตรวจราชการฯ ปร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2561-11-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย สอบสมรรถนะวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็น...

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จพ.พัสดุและ นิติกร

2561-11-15
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จพ.พัสดุและ นิติกร

รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จพ.พัสดุและ นิติกร สอบสมรรถนะวันที่ 26 พฤศจิกายน 256...

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย คสล.

2561-11-14
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย คสล.

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย คสล. [button type="info" size=&quo...

เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)

2561-11-13

เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีน...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2561-11-02
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผ...

ร่วมชมภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4

2561-11-01
ร่วมชมภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางหลังเ...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและนิติกร

2561-10-18

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ นิติ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานฯ

2561-10-16

รายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 สอบข้อเขียน วันที่...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2561-08-23

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2561-08-22

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย...

เผยแพร่แผนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 16 รายการ

2561-08-10

แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญ...

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน)

2561-08-03

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุค...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2561-07-26

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2561-07-10

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้...

ประกาศ จ้างก่อสร้างฯ ปรับปรุงห้องประชุม-โรงจอดรถยนต์ฯ

2561-07-10

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน [button type="info" size="" link="images/p...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

2561-06-26

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2235 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1...

เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

2561-06-13
เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง รีบแจ้งยืนยันการดาเนินกิจการกับ อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ปร...

เอกสารตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

2561-06-12

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่...

«
»

กิจกรรมของเรา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

chokchai61

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

chokchai

   

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ธนวัน รัตนภานพ

นางธนวัน รัตนภานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน / งาน ทุกท่าน สสจ.ปจ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หากกลุ่มงาน/งานใดมีวาระจะนำเข้าที่ประชุมขอให้แจ้งได้ี่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Center

HDC PrachinBuri

2
hdcservice

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัด สธ.

Health KPI

4
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ThaiGovernmentProcurement


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-mail สมัครใช้บริการ

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน

ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน

E-Inspection System

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

จาก HDC ณ วันที่ 10 ก.ย. 61

487,544

จำนวนประชากร

7,596

จำนวน อสม.

80.74%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

751,977

2,541,376

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

KPI 2019

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปี 2562

แผนยุทธ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

สรุปผลตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราช

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น