12 สิงหาคม "ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี"

24771de2e

   

หน่วยงานภายใน สสจ.  

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สสจ.ปจ.  

   

ขอเลื่อน "ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (นวก.พัสดุ)

logo pho

 27-7-58

tool button

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

   

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมาน สาสะเดาะห์

คณพอสมาน สาสะเดาะห copy

   

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนอกโปรแกรมพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

กฎระเบียบ-ข้อปฏิบัติ

   

Libre Office ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

libreoffice 1pholibreoffice pho

   

เตรียม...รายงานระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ

com-ict581

ขอให้หน่วยงานทุกแห่ง (สสจ., สสอ., รพ., รพสต.) ic-new เตรียมทำแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อสรุปภาพรวมให้หน่วยงานนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์

โดยโหลดแบบสอบถาม ไปไว้ที่เครื่องของท่าน แล้วทำตามคู่มือ ทุกแห่งส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวรอ์ของกระทรวง (โปรดทราบ !!! กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคู่มือก่อนส่งข้อมูลเข้า Server)

   

vision-pho-new-22-01-56

   

รับสมัคร

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่ง "หน.สถานีอนามัยฯ (นวก.สธ) มิย58

ประกาศรับสมัคร -/-ประกาศผล

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่ง "หน.สถานีอนามัยฯ (นวก.สธ)   มิย58

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ)  สถานีอนามัยตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จงปราจีนบุรี ตำแหน่ง  - หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลลาดตะเคียน นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ)     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  แบบฟอร์มใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2   ฝ่ายบริหารทั่วไป 0...

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (มิย58)

รับสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (มิย58)

 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง - นักวิชาการพัสดุ (รายละเอียด) แนบท้าย ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558  ในวันและเลาราชการ สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 3721 1626 ต่อ 103    

Read more
   

ประกาศ

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่ง "หน.สถานีอนามัยฯ (นวก.สธ) มิย58

ประกาศรับสมัคร -/-ประกาศผล

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่ง "หน.สถานีอนามัยฯ (นวก.สธ)   มิย58

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ)  สถานีอนามัยตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จงปราจีนบุรี ตำแหน่ง  - หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลลาดตะเคียน นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ)     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  แบบฟอร์มใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2   ฝ่ายบริหารทั่วไป 0...

Read more
   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO