สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สสจ.ปจ.  

   

การใช้งาน LibreOffice  

   

นโยบายแนวทางการทำงาน

pict580824drPiyasakol-policy

   

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

248736

   

กิจกรรม-ข่าว ของงานต่างๆ

   

xx..รับสมัครสอบแข่งขัน..เข้ารับราชการ

mophjobPractitioner Level v891-11-10-58

รายละเอียด icon click

 

   

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ

12122437 1179575488726020 8560199180150589077 n

รายละเอียด icon click

 

   

แนวทางการการดำเนินงานสาธารณสุข และ KPI ปี 2559

phaaphrwm 21 tawchiiwad ennhnak pii 59 prab 5 ph.y.58-1

12107211 1685561151676038 5335120589778466258 n

12115991 1685561218342698 6479408262396455377 n12074628 1685561241676029 4331697485460018750 n

   

(Individual data) ปี 2559

15-10-58 1

   

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนอกโปรแกรมพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

กฎระเบียบ-ข้อปฏิบัติ

   

Libre Office ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

libreoffice 1pholibreoffice pho

   

เตรียม...รายงานระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ

com-ict581

ขอให้หน่วยงานทุกแห่ง (สสจ., สสอ., รพ., รพสต.) ic-new เตรียมทำแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อสรุปภาพรวมให้หน่วยงานนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์

โดยโหลดแบบสอบถาม ไปไว้ที่เครื่องของท่าน แล้วทำตามคู่มือ ทุกแห่งส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวรอ์ของกระทรวง (โปรดทราบ !!! กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคู่มือก่อนส่งข้อมูลเข้า Server)

   

vision-pho-new-22-01-56

   

รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร เข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพฯ นักกายภาพฯ นักจิตวิทยาฯ ทั…

รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร เข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพฯ นักกายภาพฯ นักจิตวิทยาฯ ทันตฯ เภสัชฯ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ (ตค58)

      -->   -->   สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 3721 1626 ต่อ 103    

Read more
   

ประกาศ

Error: No articles to display

   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO