หน่วยงานภายใน สสจ.  

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สสจ.ปจ.  

   

การใช้งาน LibreOffice  

   

ธรรมนูญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน

   

รับย้าย/รับโอน "ข้าราชการ"

pho60 personal03-01

รายละเอียด (1)icon click 

   

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 2560

nitas601---สมุดเยี่ยม/ตรวจราชการ--

ดาวน์โหลดแต่ละคณะ..

คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 4

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

ประชารัฐร่วมใจ "ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

14203149 1810313115867507 8710461993319413716 n

12804852 967407620008260 6050161190241508644 n

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

ของวันปีใหม่...สาธารณสุขห่วงใยให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560

26-12-59-care2

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

Thailand 4.0

   

โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรฯ

Core value concept v.3-1
icon click<--Download-->

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

รับย้าย/รับโอน

Error: No articles to display

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

vision-pho-new-22-01-56

   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO